Shaykh 'Abdullaah al Bukhaari

Bismillaah, walhamdulillaah was salaatu wassalaamu 'alaa rasoelillah, wa ba'ad,

Hier is een korte biografie van Ash-Shaykh Dr. Abdullaah al-Bukhaari, vooral afkomstig uit de introductie die gevonden word op het bandje
"The Salafees' Emulation of the Prophet's Noble Character".

Ik adviseer iedereen op die link te klikken en deze zeer profijtvolle lezing als mp3 te kopen.

Zijn volle naam is
Abu Usaamah Abdullaah ibn Abdur-Raheem al-Bukhaari.

De Shaykh is in zijn veertiger jaren en is een van de grote bekende studenten van ash Shaykh al ‘Allamah Abdul Muhsin al ‘Abbaad hafidahoellaah. Hij heeft meer dan 18 jaar bij de Shaykh gestudeerd. Hij heeft ook vele jaren doorgebracht met Shaykh Muhammed Amaan al-Jaamee
rahimahoellaah en hij is welbekend bij de ‘Ulumaa van Ahlul Athar.

De Shaykh doceert aan de Islamitische Universiteit van Medina en is daar hoogleraar. Hij is naar vele landen gereisd omwille van de Da’wah, zoals Frankrijk, Ghana, Indonesië en Koeweit.

Onder zijn bijdragen aan de da’wah is dat hij een uitstekend werk heeft geschreven tegen de
Haddaadiyyah. Hij heeft ook werken geschreven waar hij degenen als Abul Hassan al-Ma’ribi(moge Allaah zijn en onze zaken rechtzetten) en degenen die Tamyee hebben weerlegt. Hij is een van de maashaykh die regelmatig posten op het sahab forum. Zijn profijtvolle posts kunnen hier bekeken worden: http://www.sahab.net/forums/search.php?searchid=2290725

Moge Allaah de Shaykh beschermen en hem in de fiqh(begrip) van deze deen en ‘ilm an naafi’(profijtvolle kennis) doen toenemen, en ons de mogelijkheid geven er profijt van te hebben, Aameen.
Wa Allaahoe Ta’aala Aalam.

Vertaald van:
http://www.salafitalk.net/st/viewmes...=19&Topic=8649

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos