Iemaam Ahmed

Korte Biografie van Iemaam Ahmed ibn Hanbal rahiemehoellaah.

Zijn naam afkomst en geboorte:

Hij is Ahmed ibn Mohammed ibn Hanbal ibn Hilaal Ash-Shaybaanie Al-'Adnaanie Aboe Abdillaah. Eén van de Iemaams van Al-Fiqh, Hadieth, Soennah en Djarh wat-Ta`diel. De Ster, de Haafidh, de Verdediger van Manhadj Ahloes-Soennah wal Djama`ah. Hij werd geboren in Bagdad in het jaar 164 na Hiedjrah.

Zijn kennis:


Nadat hij zestien jaar was geworden is hij begonnen met het zoeken naar kennis in verschillende streken van het Islaamitische rijk. Zo ging hij op de voet (door geld gebrek) naar Jemen om kennis te zoeken bij de welbekende 'Abdoer-Razaaq ibn Hammaam (211NH.) Na Jemen ging Iemaam Ahmed ibn Hanbal naar Mekkah. Zijn zoon ‘Abdoellaah zegt over zijn vader: ”Mijn vader had duizend maal duizend (i.e. één miljoen) ahadieth in zijn hoofd.”

Enkele getuigenissen van andere geleerden voor hem:


Iemaam Jehyaa ibn Moe`ieen (233NH.) heeft gezegd: “Ik heb nooit een 'Aalim met zoveel capaciteiten gezien zoals Ahmed. Hij was een Moehadieth, een Haafidh, een Zaahid en (heel) pienter!”

Iemaam Ash-Shafie`ie (204NH.) heeft gezegd:

“Ik verliet Al-Iraq en liet niemand beter, geleerder, godsvrezender en nederiger achter dan Ahmed ibn Hanbal!”

Zijn leraren:


Iemaam Ahmed heeft bij veel geleerden gezeten. Ik noem een aantal van hen: M'otamer ibn Sulaimaan At-Tamiemie (187NH), 'Abaad ibn 'Abaad Al-Mohalebie (179NH), Soefyaan ibn 'Uyeenah Al-Hilaalie (198H), Aboe Bakr ibn ‘Iyaash (194NH), Djarier ibn 'Abdoel-Hamied (188NH), 'Abdeh ibn Sulaimaan (187NH), en vele anderen

Zijn studenten:


Velen hebben bij hem gestudeerd en zijn allen zelf grote Iemaams geworden. Een aantal van zijn studenten zijn: Al-Boechaarie (256NH), Moslim (261NH), Aboe Dawoed (275NH), zijn twee zonen 'Abdoellaah en Saalih en vele anderen.

Zijn boeken:


Het meest belangrijke en grote boek wat hij heeft geschreven is “Moesnad Ahmed ibn Hanbal.” Hiernaast heeft Iemaam Ahmed een aantal kleine boeken geschreven. Deze boeken zijn o.a.: Ar-red a`la Al-Djahmiejah, Kitaab As-Salaah, Kitaab Al-Iemaan, Kitaab Fadaail As-Sahaabah.

Zijn overlijden:


Hij overleed op de nacht van Al-Djoemoe`ah (vrijdag) 12 Rabie` Al-Awwal in het jaar 241 na Hiedjrah.

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos