al-‘Allaamah bin Baaz

Korte Biografie Shaych al-Imaam al-‘Allaamah ‘Abdoel-‘Aziez bin Baaz rahiemehoellaah.

Zijn naam:

Shaych al-‘Allaamah ‘Abdoel-‘Aziez bin ‘Abdoellaah bin ‘Abdoer-Rahmaan bin Mohammed bin ‘Abdoellaah Ale Baaz. Hij werd geboren in (de maand) Dhul-Hidja van het jaar (1330NH) in ar-Riyaad. Bij aanvang van zijn studieloop kon hij gewoon goed zien, maar toen hij in het jaar (1346NH) ziek werd in het plaatsje ‘Uyeenah, werd zijn gezichtsvermogen steeds zwakker. Uiteindelijk werd hij blind, in het begin van de Islaamitische maand Moeharrem in het jaar (1350NH).

Zijn studie:

Al in zijn jonge jaren begon hij met studeren en hij had de hele Qor’aan al uit zijn hoofd geleerd vóór zijn puberteit. Daarna zette hij zich in om kennis te zoeken bij de geleerden van ar-Riyaad. Nadat hij uitmuntend werd in de verschillende vakken van de Islaamitische Wetgeving en in de Arabische taal, werd hij verkozen tot rechter in het jaar (1357NH). Hij heeft echter tot zijn dood het zoeken naar kennis nooit gelaten, en de bekleding van macht of positie heeft hem nooit van het onderzoeken en onderwijzen afgehouden.

Zijn Leraren:

1- Shaych Mohammed bin ‘Abdoel-Latief bin ‘Abdoer-Rahmaan bin Hasan bin ash-Shaych Mohammed bin Abdoel-Wahhaab.
2- Shaych Sa’d bin Hamd bin ‘Atieq.
3- Shaych Hamd bin Faaris.
4- Shaych Saalih bin ‘Abdoel-‘Aziez bin ‘Abdoer-Rahmaan bin Hasan bin ash-Shaych Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab (opperrechter van Riyaad).
5- Shaych Sa’d Waqqaas al-Boechaarie (één van de geleerden van Mekkah, van wie hij de kennis van ‘’Tadjwied’’ leerde in het jaar (1355NH).
6- Zijne eminentie Shaych Mohammed bin Ibrahiem bin ‘Abdoel-Latief Ale Shaych de voorgaande moeftie van Saoedi-Arabië. De Shaych woonde zijn studiekringen zo’n tien jaar bij. Hij leerde alle takken van de Islaamitische wetgeving van hem, vanaf het jaar (1347NH) tot en met (1357NH). Hierna stelde zijn leraar hem aan op een post bij het rechtshof.

Zijn beklede posten en posities:

1- Hij was zo’n dertien tot veertien jaar rechter in het al-Chardj district, vanaf (1357NH) tot en met (1371NH).
2- In het jaar (1372NH) was hij leraar aan de het Islaamitische wetenschappelijk instituut in Riyaad. Hierna vertrok hij naar de Faculteit van de Sharie’ah bij de opening ervan in het jaar (1373NH). Hij onderwees daar onder andere de vakken: Tauwhied, Fiqh, Hadieth. Dit deed hij negen jaar, tot (1380NH).
3- Hij werd aangesteld als adjunct-directeur van de Islaamitische universiteit van Medienah in het jaar (1381NH) en hij behield deze positie tot het jaar (1390NH).
4- Hij werd hoofd van de Universiteit van Medienah in het jaar (1390NH) na het overlijden van het toenmalige hoofd ash-Shaych Mohammed bin Ibrahiem Ale Shaych. Hij bleef daar hoofd tot in het jaar (1390NH).
5- In het jaar (1413NH) werd hij aangesteld als moeftie van Saoedi-Arabië, naast het voorzitterschap van het comité van de vooraanstaande geleerden en het voorzitterschap van het beheer voor wetenschappelijk onderzoek en wetgeving. Ook is hij lid geweest van vele andere Islaamitische comités waaronder:

• Het overblijvend comité voor wetenschappelijk onderzoek en wetgeving, waar hij voorzitter was.
• Het constituante van de Moslim Wereld Liga, waar hij lid en voorzitter was.
• De hogere Wereld Raad voor Moskeeën, waar hij voorzitter was. Tevens was hij voorzitter van de Islaamitische Raad van Fiqh gevestigd in Mekkah welke een subraad van de Moslim Wereld Liga is.
• Hogere Raad van de Islaamitische Universiteit in het verlichtende Medienah, waar hij lid was.
• Het Hogere Comité voor de Islaamitische Uitnodiging in het koninkrijk (Saoedi-Arabië), waar hij lid was.
• Het besluitend comité van de Daar Al-Hadieth school in Mekkah, voor lager, middelbare en hoger Islaamitische onderwijs, waar hij voorzitter was tot en met het einde van zijn leven.

Zijn nalatenschap:

Zijne Eminentie heeft op vele fronten duidelijke sporen achtergelaten. Een van de belangrijkste manieren hiervoor, was het regelmatig lesgeven in de studiekringen. Deze vonden plaats vanaf zijn aanstelling als rechter in het Chardj district in het jaar (1372NH) tot aanstelling als rechter in het Chardj district tot aan zijn dood. Hij onderwees op verschillende onderwijsinstellingen in o.a. ar-Riyaad en op de Islaamitische Universiteit en de moskee van de Profeet in Medienah. Ook in Mekkah tijdens de Hadj-periode, en tijdens zin vele reizen die hij maakte door het hele land. Zo hebben er ontzettend veel mensen (studenten van de kennis) van binnen- en buitenland kunnen genieten van zijn kennis.

Zijn boekwerken:

Zijn boekwerken zijn talrijk, een groot gedeelte hiervan is samengebundeld in een boek genaamd: Majmó’ah Fatwa wa Maqaalaat Moetenawy’ah’’.

Zijn dood:

Op donderdag 27 Moeharrem (1420NH) 13 mei 1999 overleed Shaych ‘Abdoel-‘Aziez bin Baaz na een gezengd leven van negenentachtig jaar, één maand en vijftien dagen.

Moge Allaah hem Zijn Barmhartigheid schenken en de tuinen van het Paradijs doen betreden, Amien….

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos