Shaych `Abdoel-Mohsin al-`Abbaad

Zijn Naam en Afkomst:

Zijn naam is `Abdoel-Mohsin ibn Hamad ibn `Abdoel-Mohsin ibn `Abdoellaah ibn Hamad ibn `Oethmaan Aal-Badar; en de familie van Aal-Badar is van Aal-Djalaas van de stam van `Oenzah die één van de stammen is van al-`Adnaaniyyah en zijn overgrootvader `Abdoellaah voegde de naam `Abbaad toe en sommigen van zijn latere kinderen werden bekend bij deze naam. Zijn moeder was de dochter van zijn vaderlijke oom, Aboe Soelaymaan ibn `Abdoellaah Aal Badar.

De Shaych werd net na Salatoel Isha geboren, op zaterdag nacht op de 3 de van de maand Ramadhaan 1353 N.H. in de stad van Az-Zoelfah welk 300 kilometer is ten noorden van Riyaadh.

Zijn Opvoeding en Studie:

Hij leerde lezen en schrijven van de nobele leraar `Abdoellaah ibn Ahmed al-Moenay en vervolgens Zayd ibn Mohammed al-Moenayfie en vervolgens `Abdoellaah ibn `Abdoer-Rahmaan al-Ghayth waaronder hij de Qor`aan afmaakte en vervolgens Faalih ar-Roemie.

Zijn Zoektocht naar Kennis en zijn vroege Studiejaren:

De Shaych heeft nog steeds zijn notitieboeken van de verschillende jaren van zijn basischool studies beginnende vanaf het tweede jaar en zij zijn het meest geliefde en waardevole van al hetgeen hij bezit.

Het eerste boek dat hij in zijn persoonlijke bibliotheek had was een kopie van Boeloegh al-Maraam van al-Haafid ibn Hadjer al-`Asqalaanie. Hij vekreeg het voordat hij zijn basischool studie begon, waarop hij het in zijn eigen handschrift schreef op de 6de van Moeharram 1368 N.H.

Zijn eerste tocht buiten de stad az-Zoelfah was naar Mekkah om de Hadj te verrichten in 1370 N.H. en vervolgens om kennis te zoeken op de Ma`had al-`Ilmie in Riyaadh.

Toen de basischool werd opgericht in az-Zoelfah in 1368 N.H., werd hij overgeplaatst naar het tweede jaar. Toen hij zijn basischool studie had afgerond in 1371 N.H., ging hij het daarop volgende jaar naar de Ma`had al-`Ilmie in Riyaadh, en vervolgens naar de faculteit van Sharie`ah.

Zijn Functies en Aanstellingen:

Gedurende zijn laatste jaar op de faculteit, werd hij aangesteld als leraar op de Ma`had al-`Ilmie in Boeraydah op de 13de van Djoemaada al-Oelaa 1379 N.H. Aan het einde van het academisch jaar, keerde hij terug naar Riyaadh om zijn laatste examens op de faculteit uit te zitten. Allaah zegende hem door te slagen (met de hoogste cijfers) en hij werd eerste van onder zijn mede studenten die in totaal 80 waren, en die de 4de set van afgestudeerde waren van de faculteit van Sharie`ah. Hij werd zelfs eerste in alle voorgaande jaren. Toen hij zijn certificaat ontving van de Ma`had al-`Ilmie in Riyaadh in 1380 N.H., begon hij les te geven op de Ma`had al-`Ilmie in Riyaadh.

Toen al-Djaami`ah al-Islaamiyyah (Islaamitische universiteit) in Madienah werd opgericht, zegende Allaah hem om bij die personen te zijn die werden geselecteerd om daar les te geven bij de Nobele Shaych Mohammed ibn Iebrahiem Aal ash-Shaych. De eerste faculteit dat werd opgericht was de faculteit van Sharie`ah die zijn lessen begon op Zondag de 2de van Djoemaada at-Thaaniyyah 1381 N.H., en van de gunsten van Allaah voor hem was dat hij de eerste was die les gaf op die dag. Vanaf die dag tot nu geeft de Shaych les op de universiteit en er is niemand op de universiteit die er langer heeft les gegeven dan hij sinds het werd opgericht.

Op de 30ste Radjab 1393 N.H. Werd hij aangesteld als vice-president van al-Djaami`ah al-Islaamiyyah nadat hij werd gekozen door Koning Faysel voor deze functie. De Shaych was één van de drie die werd voorgesteld door de nobele Shaych `Abdoel-Aziez Ibn `Abdoellaah Ibn Baaz die toen de president was van de universiteit.

Enkele bewonderenswaardige Verdiensten:

Hij verbleef op deze functie tot de 26ste van Shawaal 1399 N.H. Waarna hij hem vroeg om hem te excuseren nadat hij een drang voelde in zichzelf gedurende de eerste twee jaar van de zes jaar toen hij tweede-verantwoordelijke was; en toen de nobele Shaych `Abdoel-Aziez Ibn `Abdoellaah Ibn Baaz overgeplaatst werd naar de presidentschap van de ‘Afdeling van Kennis gebaseerd op onderzoek en legale regelgevingen’, werd de Shaych eerst-verantwoordelijke. En gedurende deze zes jaar, was hij alleen maar in staat om 2 lessen per week te onderwijzen aan de vierdejaars studenten op de faculteit van Sharie`ah. Gedurende deze tijd, voelde hij een enorme verantwoordelijkheid en een zware last (vanwege zijn positie als president van de universiteit) opdat hij zichzelf inspande, en hoopte dat het veel zou tellen bij Allaah, en in die zes jaar was hij in staat om de uitvoering van een nieuwe beleid op de universiteit te overzien waarbij het veranderde van een overheidswezen in een instituut en toen de oprichting van de Afdeling van Hogere Studies voor beide Masters als Doctorale programma`s en de oprichting van de faculteit van de Nobele Qor`aan en Islaamitische Studies, de faculteit van Hadieth en Islaamitische studies en de faculteit van de Arabische taal.

Gedurende deze tijd, gaf het land toestemming voor de universiteit om de studenten te laten toenemen. De universiteit voltooide architectuele plannen voor de nieuwe faculteiten, waarbij de hoogste prioriteit werd toegekend, waardoor de studenten van de universiteit toenamen tot 20.000. Deze plannen omvatte alle benodigdheden voor dit grote aantal in termen van verschillende faculteiten, de afdelingen en centra`s, studenten accomodaties en service en andere zaken. Gedurende deze tijd, werd ook de universiteit drukpers opgericht.

Zijn Liefde voor de Sahabah:

En van de meest geliefde zaken voor hem is zijn immense liefde voor de metgezellen van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe ` alayhie was sallem), en zijn haat voor diegene die hen haten. Allaah heeft hem gezegend met zonen en dochters, en hij heeft vier van zijn zonen de namen van de recht-geleide khaliefen gegeven nadat hij één van hen heeft genoemd naar de Profeet Mohammed (salallaahoe ` alayhie was sallem). En hij heeft sommigen van zijn dochters de namen van de Moeders van de Gelovigen gegeven, nadat hij één van hen Faatimah, de leidster van de gelovige vrouwen heeft genoemd.

Zijn Werken:

De Shaych is één van de bekende grote geleerden die het grootste deel van zijn tijd besteed aan het onderwijzen van de moederboeken van hadieth aan de studenten van de kennis in de moskee van de profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) in Medienah. Deze lezingen worden allemaal opgenomen op cassettebanden en zijn o.a. verkrijgbaar bij de bibliotheek
van de moskee. Hiernaast geeft de Shaych doorloops fatawa aan de mensen en beantwoord hun vele vragen en helpt hen met het oplossen van hun problemen. De Shaych heeft ook behoorlijk wat boeken en schrijfwerken samengesteld die overal in het koninkrijk verkrijgbaar zijn.

Wij vragen Allaah om de Shaych succes te schenken en om hem nog meer profijtvolle kennis te schenken. Moge Allaah de Shaych een lang leven in gehoorzaamheid aan de Almachtige schenken, en hem de mogelijkheid geven om nog heel lang zijn kennis te delen met zijn broeders en studenten, amien. Voorwaar Allaah is de Alhorende de Beantwoorder.

Bron: www.fatwa-online.com

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos